Realizujemy projekt dofinansowany ze środków Powiatu Wołomińskiego

Fundacja ,,Bezpieczna Przystań,, zaprasza na bezpłatne wykłady z zakresu specyfika seksualności osób niepełnosprawnych, oraz Indywidualne konsultacje psychologiczne z zakresu seksuologii dla członków rodzin osób niepełnosprawnych.

Warsztaty poprowadzą wykwalifikowani terapeuci:

- psycholog;

- seksuolog.

Zapraszamy w poniedziałki od godz. 10.00 do 14.00

- ośrodek fundacji Wołomin ul. Warszawska 9

Konsultacje indywidualne po wcześniejszym zapisaniu się .      

Specjalistyczne wsparcie prawne dla rodzin osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Wołomińskiego - dyżury prawnika.

Ø  Rodziny będą mogły uzyskać informację dotyczącą opieki prawnej nad osobom niepełnosprawną, jak również odpowiedzi na wiele trudnych pytań

Zapraszamy 24.09-25.09 2014 w godz. od 10.00 do 12.30

-ośrodek fundacji Wołomin ul.Warszawska 9.

Kolejny termin dyżuru prawnika podany będzie na stronie fundacji

www.bezpieczna-przystan.pl lub pod nr tel 511-861-68

 

Projekt realizowany przez Fundację ,,Bezpieczna Przystań,, i współfinansowany ze środków Powiatu Wołomińskiego.

Realizacja projektu z dofinansowania budżetu gminy Wołomin

Realizacja projektu z dofinansowania budżetu gminy Wołomin - ,,Człowiek za burtą,,

 

Obecnie z projektu realizowane są zajęcia arteterapii. Zapraszamy osoby z niepełnosprawnością w każdą środę w godz. 12.00-16.00. Zajęcia prowadzi terapeuta Pani Monika.

Arteterapia to grupowe zajęcia, które wykorzystują twórczo kreacyjną aktywność - rysowanie, malowanie, modelowanie - do wyrażania problemów członków grupy. Terminem tym określa się spontaniczną twórczość chorych oraz działania korekcyjno-plastyczne podejmowane w sytuacji terapeutycznej przez osoby uprzednio nietwórcze w zakresie plastyki. Arteterapia bywa również stosowana u ludzi zdrowych, szczególnie u osób nieprzystosowanych i konfliktowych, jako metoda odprężająca, uwalniająca od nadmiaru napięć. Jest to terapia za pomocą sztuki w ogóle lub za pomocą sztuk plastycznych.


Cele arteterapii:

  1. Ujawnienie odczuć - proces twórczy (malowanie, rysowanie) ułatwia ujawnienie wypartych często zalegających jakiś czas uczuć, które z różnych względów nie mogą być wyrażane w inny sposób. Są to np. złość, lęk, niepewność, poczucie zagubienia.
  2. Oczyszczanie - ujawnienie uczuć w formie plastycznej powoduje jednocześnie pozbycie się ich, co przejawia się często jako uczucie ulgi, lekkości.
  3. Uświadomienie - namalowanie swoich uczuć, wyrzucenie ich z siebie powoduje ich uprzedmiotowienie w gotowym wytworze. Autor rysunku poprzez jego oglądanie uświadamia sobie własny sposób przeżywania.
  4. Porównanie - w przypadku systematycznie prowadzonych zajęć arteterapii obrazki stają się jakby kroniką zmian zachodzących w uczniu.

Cele operacyjne dotyczące sfery emocjonalno - motywacyjnej:

·           optymistycznie podchodzi do problemów,

·           wypowiadania się na określone tematy związane z doświadczeniami i przeżyciami dzieci,

·           radzi sobie z własnymi emocjami,

·           nabywa odporność na niepowodzenia oraz wiarę we własne siły przy pokonywaniu trudności,

·           pokonuje własną nieśmiałość,

·           jest otwarty wobec innych,

·           potrafi współdziałać w grupie,

·           kulturalne zwraca się do kolegów.

Celem finalnym arteterapii są korzystne zmiany w zachowaniu i postawie ucznia wobec siebie i innych, celem pośrednim - ekspresja uczuć.

Funkcje arteterapii:


Różnorodne wpływy arteterapii można sprowadzić do trzech zasadniczych funkcji:

  • rekreacyjnej
  • edukacyjnej
  • korekcyjnej

Pierwsza funkcja przejawia się głównie w tworzeniu warunków ułatwiających wypoczynek, oderwanie się od codziennych trudności i nabieranie nowych chęci do podejmowania ważnych osobiście problemów życiowych. Dla drugiej funkcji najważniejsze jest dostarczanie dodatkowych wiadomości pełnej wiedzy i zwiększenie mądrości życiowej. Dzięki temu konkretna osoba zaczyna pełniej orientować się w rzeczywistości, stawiać sobie nowe cele i podejmować najważniejsze problemy i skutecznie je rozwiązywać. W trzeciej funkcji najbardziej charakterystyczne staje się przekształcenie mniej wartościowych lub wręcz szkodliwych mechanizmów na bardziej wartościowe. Może to być, na przykład zmiana negatywnego nastawienia do niektórych problemów na pozytywne ustosunkowanie się do nich. Podopieczni fundacji poprzez zajęcia arteterapii otworzyli się na sztukę malarstwa na płótnie oraz modelowanie w glinie.